boynuz

is.
1. (牛、羊、鹿等的)角, 犄角; 角状物: \boynuz tarak (牛)角梳
2. (蜗牛的)触角, (某些昆虫的)触须
3. 医́ 火罐, 吸杯
4. 号角
◇ \boynuz ararken kulaktan olmak 偷鸡不成失把米, 鸡飞蛋打, 赔了夫人又折兵: Deve, boynuz ararken kulaktan olmuş. 成́ 人心不足蛇吞像; 偷鸡不成蚀把米。\boynuz çekmek 拔火罐 \boynuz dikmek 谑́ 给…戴绿帽子 \boynuz eğmek 屈从 \boynuz isterken kulaktan olmak 偷鸡不成失把米, 鸡飞蛋打, 赔了夫人又折兵 \boynuz kulağı geçmek 青出于蓝而胜于蓝; 后来居上 \boynuz takınmak 谑́ 戴绿帽子 \boynuz takmak 谑́ 戴绿帽子 -e \boynuz taktırmak 谑́ 给丈夫戴绿帽子 \boynuz vurmak (兽)抵, 用角顶 \boynuzları yaldızlamak 给丈夫戴绿帽子

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • boynuz — is. 1) Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı 2) sf. Bu organdan yapılmış Boynuz tarak. 3) Kurşun borudan kol alma işleminde kullanılan demirden yapılmış alet Birleşik Sözler deliboynuz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • boynuz çekmek — boynuz kullanarak kan çekmek, hacamat etmek Hastalık göğse inip ateş başlayınca yapılacak şey hastaya boynuz çekmek olurdu. B. Felek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • boynuz dikmek — kadın başka erkekle ilişki kurarak kocasını aldatmak Ah ayol, kadın bu yaştan sonra boynuz dikiyor diye ondan iğrenirler. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • boynuz takmak (veya takınmak veya taktırmak) — karısı başka bir erkekle ilişki kurarak aldatılmak Onlar da sana seksen zamparayla boynuz taktırdılar ya. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • boynuz eğmek — istemeyerek uymak, karşı tarafın gücünü kabul etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • boynuz isterken kulaktan olmak — daha iyisini, mükemmelini ararken mevcut olanı yitirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • boynuz kulağı geçmek — bir konuda daha sonra yetişenler yetenek bakımından eskileri geçmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağı geçer — bir konu üzerinde sonradan yetiştikleri hâlde kendilerinden önce yetişmiş olanları geçenler vardır anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • deve boynuz ararken kulaktan olmuş — elindekiyle yetinmeyip daha çoğunu arayan, elindekinden de olur anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bunguz — boynuz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • müngür — boynuz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.